Tillägg och ändringar i samspel med det befintliga