Illustrationsplan

·

Vad är en illustrationsplan?

En illustrationsplan eller illustrationskarta, används inom arkitektur och stadsplanering. Den används för att undersöka olika utvecklingsmöjligheter i ett tidigt skede och för att illustrera de utvecklingsambitioner som ligger till grund för en detaljplan. Dessutom skapar den tydlighet avseende detaljplanens konsekvenser för berörda parter.

Detta är ett viktigt verktyg för att visualisera och kommunicera planerade förändringar i en byggnad eller ett område. Det kan inkludera allt från byggnader och vägar till landskap och andra fysiska element.

Illustrationsplanen är en del av bygglovsritningarna och hjälper till att ge en överblick över projektet. Den kan skapas med olika verktyg, till exempel QGIS, som är en GIS-programvara.

Vem tar fram en illustrationsplan?

En illustrationsplan tas vanligtvis fram av en arkitekt eller stadsplanerare. Det kan vara någon som är anställd av kommunen eller en privat konsult som anlitas för ett specifikt projekt.

Den som ansöker om en detaljplan kan också ta fram en illustrationsplan. Det kan vara fastighetsägaren, en bostadsrättsförening, en samfällighet eller någon som har godkännande från fastighetsägaren.

Det är viktigt att notera att även om en privatperson eller organisation tar fram en illustrationsplan, så är det alltid kommunen som har det slutliga ansvaret för att godkänna planen.

Vad kostar det att ta fram en illustrationsplan?

Kostnaden för att ta fram en illustrationsplan varierar beroende på flera faktorer, såsom storlek och komplexitet av området samt hur mycket utredningsarbete som krävs. Generellt sett är det kommunen som bekostar arbetet med att ta fram och anta en detaljplan, men i vissa fall kan markägare eller byggherrar bli delaktiga i finansieringen.

En arkitekt brukar ta betalt per timme och arvodet brukar vara ungefär 700 – 1 000 kronor exklusive moms. För att ta fram en komplett ritning med alla detaljer som krävs för att söka bygglov krävs oftast omkring 1-2 veckors arbetstid för arkitekten.

Observera att dessa siffror är ungefärliga och kan variera beroende på specifika projekt och lokala marknadsförhållanden. Det är alltid bäst att kontakta en lokal arkitekt eller stadsplanerare för en mer exakt uppskattning.

Vad är QGIS?

QGIS är ett program för geografiskt informationssystem (GIS) som kan hantera ett flertal olika vektor- och rasterformat, inklusive Shape och MapInfo. Det är öppen källkod och släppt under GPL-licens.

QGIS kan användas för en mängd olika uppgifter, från enkla kartpresentationer till avancerade rumsliga analyser. Det liknar till stor del marknadens ledande programvaror som ArcGIS.

QGIS stöder både raster- och vektorslager; vektordata lagras som antingen punkt-, rad- eller polygonfunktioner. Dessutom kan QGIS koppla upp sig mot externa webbtjänster som publicerar kartinformation i rasterformat och geografisk information i vektorformat.

Det är gratis att använda, vilket gör det tillgängligt för hemmabruk, studenter, mindre företag och organisationer. Dessutom finns det en stor mängd insticksprogram att hämta ner från en programhanterare i QGIS som utökar QGIS funktionalitet på olika sätt.

Vad är ArcGIS?

ArcGIS är ett geografiskt informationssystem (GIS) som utvecklats av Esri Inc i USA. Det är en plattform av programvaror som möjliggör behandling, presentation och distribution av geografiska data.

I ArcGIS-konceptet ingår bland annat Desktop GIS, Mobila GIS, Server GIS och Internet GIS produkter. Exempel på program i ArcGIS är ArcGIS Pro, ArcMap, ArcCatalog, ArcReader och ArcPad, ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise och ArcObjects. Det finns även desktopmoduler som 3D analyst, Network Analyst, Spatial Analyst, och Geostatistical Analyst.

ArcGIS är ett komplett geografiskt affärsstöd som hjälper dig att fatta bättre beslut. Genom att använda geografisk information kan du lättare visualisera, kartlägga och analysera information för att förstå trender och mönster för din verksamhet och vidta rätt åtgärder.

ArcGIS kan installeras på egna servrar och nätverk eller molnbaserade plattformar såsom AWS eller Microsoft Azure. Tack vare den webbaserade lösningen ArcGIS Online har du tillgång till ditt GIS dygnet runt.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat illustrationsplaner. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar, ritningar och utredningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras lärdomar och erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot en effektiv samhällsplanering där illustrationsplanen spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Läs vidare!

Vad kostar en detaljplan? – Allt du behöver veta 2024

Vad kostar en arkitektritning? – Offerta

Illustrationsplaner/Illustrationskarta för detaljplan i QGIS

Planritning – Skala, Symboler och Förkortningar 2024 – LT Ingenjörsbyrå

Detaljplan Boverket: Vanliga frågor och svar 2024

Så går det till att ta fram en detaljplan – Hultsfreds kommun

Lär dig, och fördjupa dig i, QGIS – Stadsplanering.se

ArcGIS-plattformen – Esri Sverige

ArcGIS Pro – DAU-handbokenLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *