Sekretesspolicy

Denna dataskyddspolicy beskriver hur Clientcave AB samlar in, använder, skyddar och delar dina personuppgifter när du använder vår webbaserade SaaS-tjänst Byggbas.se. Vi tar dataskydd på största allvar och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

1. Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in följande typer av personuppgifter när du använder Byggbas.se:

  • Personlig information såsom namn, e-postadress och kontaktinformation.
  • Inloggningsuppgifter och användarkontoinformation.
  • Användningsdata och aktivitet på tjänsten, inklusive cookies och anonymiserad analysinformation.

2. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Att tillhandahålla och underhålla tjänsten.
  • Att kommunicera med dig och svara på dina förfrågningar.
  • För att förbättra tjänstens prestanda och funktionalitet.
  • För att övervaka användningen av tjänsten och förhindra missbruk.

3. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Vi använder säkra servermiljöer och krypterade kommunikationsprotokoll för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert.

4. Delning av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter endast i följande situationer:

  • När det krävs enligt lag eller för att följa rättsliga processer.
  • Med våra tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva tjänsten, under förutsättning att de följer våra dataskyddsstandarder.
  • Med ditt samtycke, om så krävs enligt lag.

5. Användning av cookies och analysverktyg

Vi använder cookies och analysverktyg, inklusive Clicky analytics, för att samla in anonymiserad data om hur användare interagerar med tjänsten. Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar för att blockera cookies om du inte önskar att de ska användas.

6. Rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR har du rätt att när som helst begära ut dina personuppgifter som vi kan ha om dig, samt rätten att rätta, ta bort eller begränsa användningen av dina uppgifter. Om du önskar utöva dessa rättigheter eller har frågor om dataskydd, vänligen kontakta oss på [email protected]

7. Ändringar i dataskyddspolicyn

Vi kan när som helst ändra denna dataskyddspolicy genom att publicera uppdaterade villkor på Byggbas.se. Din fortsatta användning av tjänsten efter ändringar innebär att du accepterar de nya villkoren.

8. Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller bekymmer angående vår dataskyddspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på [email protected]

Genom att använda Byggbas.se bekräftar du att du har läst och förstått denna dataskyddspolicy och att du accepterar att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den. Tack för att du använder vår tjänst!