Byggbas

Hem

Databas med byggfiler och byggprojekt

Ta lärdomar från tidigare projekt istället för att börja på nytt. Vi har samlat tusentals byggfiler & handlingar för att göra det lättare för dig när du ska planera, designa eller projektera ett byggprojekt.

Vad vi erbjuder

Få åtkomst till tusentals byggfiler

Vi har samlat byggfiler och handlingar från ett stort urval av olika byggprojekt. Från bostadsbyggnation till byggande av skolor, vårdcentraler och andra byggprojekt.

Byggfiler

Här kan du enkelt hitta och ladda ner den handlingen du söker

Vi har samlat alla de vanligaste bygghandlingarna, så som: förstudier, programhandlingar/systemhandlingar, detaljplaner, byggritningar, utredningar (miljö/buller etc), A-ritningar, och mycket mer.

byggprojekt

Ta lärdom från tidigare projekt

Sök i vår projektdatabas och få access till redan avklarade byggprojekt. Se projekt som liknar ditt eget och få access till de byggfilerna som de använde sig av.

Erfarenhetsåterföring för era egna projekt

Samla era tidigare byggprojekt

Ni kan dessutom välja att lägga upp era egna byggprojekt på plattformen, och dela filerna privat inom den egna organisationen. Få en snabb översikt över hur det står till med era egna projekt.

Översikt över filtyper & handlingar

Ständigt växande databas

Genom att använda Byggbas för du åtkomst till en ständigt växande databas med byggfiler. Nedan finner du exempel på vissa av de filtyper & handlingar som du får access till.

Bygghandlingar

- Förstudie - Bygghandling - Programhandling - Systemhandling - Beslutsdokument - Detaljplaner - etc

Ritningar

- A-ritningar
- K-ritningar - Gestaltningsprogram - Planritningar - Illustrationsritning - Orienteringskarta - etc

Undersökningar / utredningar

- Markundersökning (Geoteknisk undersökning) - Milöanalys / miljökonsekvensbeskrivning - Dagvattenutredning - Bullerutredning - Trafikutredning - etc

Verksamhetshandlingar

- Verksamhetsplan - RFP (Rumfunktionsplan) - Lokalförsörjningsplan - Riktlinjer - etc

Tidsplan & budget

- Tidsplan / Gantt-schema - Budgetunderlag

+ andra handlingar

Vi har ett stort urval av bygghandlingar och täcker de vanligaste filtyperna & handlingarna. Vår databas växer ständigt och som kund får ni åtkomst till alla nya filer.

Bygger på forskning

En plattform som bygger på beprövad forskning

Byggbas bygger på ett fem-årigt forskningsprojekt från Chalmers, och har mottagit innovationsmedel från Chalmers Innovation. Läs mer om vår forskningsanknytning nedan.

Spara tid och pengar genom att ta lärdomar från tidigare projekt istället för att börja om på nytt.

Byggbas
Din databas med byggfiler & projekt
Vill du få översikt över egna projekt?

Kontrollera egna projekt

Utöver databasen med byggprojekt & filer kan ni även lägga upp era egna projekt, med tillhörande projektdata kring budget, tilldela uppgifter och få översikt över teamet.

Undrar du något?

Frågar & Svar

Vi har nedan samlat frågor och svar. Har du en fråga som inte besvarats? Boka en kostnadsfri demo

Byggbas säljs som en SaaS tjänst på årsprenumeration.

Våra priser beror på vilken plan ni väljer samt hur många användare som täcks av er premuneration.

Tjänsten vänder sig till aktörer inom byggindustrin som vill få åtkomst till tusentals byggfiler & handlingar. Tjänsten kan användas av alltifrån byggherrar till entreprenadföretag, konsulter och arkitekter. 

Utöver databasen, erbjuder vi även ett system för att få översikt över era nuvarande byggprojekt.

Byggbas är en svensk produkt som utvecklas av ett Göteborgsbaserat IT bolag, Clientcave AB. 

Byggbas kan användas av personer med olika tjänstbeskrivningar. Projektledare kan hitta fullständiga projekt med tillhörande projektfiler. Arkitekter kan hitta en stor databas med ritningar från mängder av olika byggprojekt (alltifrån bostäder till skolor, vårdbyggnader m.m.) och ingenjörer / konsulter kan få tag på tekniska ritningar, utredningar och mycket mer.

Byggbas kan även användas av projektledare och verksamhetsledare för att få en översikt över deras projekt på ett smidigt sätt, och se vilka teammedlemmar som arbetar med ett visst projekt.

Effektivisering

Istället för att börja en ny handling/ritning/utredning/etc från scratch kan era medarbetare nyttja vår databas med tusentals handlingar, för att se hur andra löste liknande problem.   

Tidsbesparing

På Byggbas kan man väldigt snabbt hitta liknande byggprojekt till det projekt man själv arbetar med. 

Kostnadsbesparing

Tidsbesparing innebär en kostnadsbesparing för er och ert företag/organisation.

Ja, i priset ingår alltid dedikerad support. Vi erbjuder dessutom skräddarsydda kurser för att utbilda era medlemmar kring hur de kan använda Byggbas i deras dagliga arbete.

Våra priser & planer

Våra prisuppgifter. För detaljerade prisuppgifter, vänligen kontakta oss för att boka en demo online.

Om företaget

Läs mer om företaget - vår bakgrund, våra värderingar och kontaktuppgifter.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss för att boka kostnadsfri demo