APD-plan

·

Vad är en APD-plan?

En APD-plan, eller arbetsplatsdispositionsplan, är en ritning över byggarbetsområdet eller en byggarbetsplats som bland annat visualiserar vilka platser för material, vägar för transporter, skyltar och skyddsåtgärder som finns. Den är ett viktigt verktyg i byggarbetsmiljöarbetet.

Byggherren har ett övergripande ansvar att se till att det finns en arbetsmiljöplan som är tillgänglig när byggarbetsplatsen etableras, och att den uppdateras när det sker förändringar. Det finns också företag som specialiserar sig på att skapa APD-planer.

För att framställa en APD-plan börjar man med att rita upp byggarbetsområdet, inklusive platser för material, transportvägar, skyltar och skyddsåtgärder. Planen kan förändras från dag till dag, allteftersom bygget framskrider. En noga genomtänkt APD-plan hjälper till att samordna godsmottagningen så att alla leveranser inte sker samtidigt utan att de kan spridas ut över tid.

Vad är syftet med en APD-plan?

Syftet med en APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan) är att optimera arbetsplatsens disposition och flöden. Den ger en bra överblick av arbetslandskapet och hjälper till att snabbt hitta rätt. Allt nödvändigt ritas ut, inklusive personalliggaren, första hjälpen-utrustning och återsamlingsplatsen. En väl genomtänkt APD-plan kan också hjälpa till att samordna godsmottagningen så att alla leveranser inte sker samtidigt utan att de kan spridas ut över tid⁵. Detta bidrar till en effektivare och säkrare arbetsmiljö.

Finns det regler för att upprätta en APD-plan?

Ja, det finns regler för att skapa en APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan). Här är några av dem:

1. Innehåll: En APD-plan ska innehålla information om placeringen av material, transportvägar, skyltar och skyddsåtgärder.

2. Uppdateringar: APD-planen ska uppdateras regelbundet för att spegla de aktuella förhållandena på byggarbetsplatsen.

3. Symboler: Planen ska innehålla symboler som är lättförståeliga och i enlighet med gällande standarder.

4. Säkerhet: Planen ska visa hur fordonstrafik avskiljs från cykel- och gångleder för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen.

Det finns också verktyg tillgängliga, som Ramirents SitePlanner, som kan hjälpa till att skapa en APD-plan. Dessa verktyg kan erbjuda funktioner som 2D- och 3D-visning, dynamisk tidslinjefunktion för planering och överblick av objekt och aktiviteter, och skalenliga objekt i samtliga kartvyer.

Vem ansvarar för att upprätta och uppdatera APD-planen?

Det är byggherren som har det övergripande ansvaret för att se till att APD-planen uppdateras i takt med att arbetena fortskrider och förändras. Nya och större material, avstängningar eller vissa typer av arbeten som kräver att man tar en yta i anspråk bör planeras genom arbetsberedningar – och varje arbetsberedning bör i sin tur leda till att man uppdaterar APD-planen. Det är också viktigt att notera att Bas-P (Byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering) har ansvar att upprätta, eller låta upprätta, arbetsmiljöplanen om en sådan krävs för byggprojektet.

BAS-U, eller byggarbetsmiljösamordnare under utförandefasen, har en viktig roll när det gäller APD-planen (arbetsplatsdispositionsplan). Här är några av BAS-U:s ansvarsområden:

1. Planering och samordning: BAS-U ska delta i planeringen och samordna olika entreprenörers arbeten under byggskedet så att en entreprenör inte skapar risker för de andra.

2. Riskbedömning: BAS-U tar in uppgifter om de risker som kan uppstå på grund av varje entreprenörs verksamhet.

3. Anpassning av arbetsmiljöplanen: Med arbetsmiljöplanen från BAS-P som grund anpassar BAS-U denna aktivt under projektets gång för att förhindra och minimera alla arbetsmiljörelaterade risker.

4. Tillgänglighet och uppdatering av arbetsmiljöplanen: BAS-U ser till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den hela tiden hålls uppdaterad utifrån de eventuella förändringar som görs.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat APD-planer. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar och ritningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot ett effektivt byggande, där APD-planen spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

APD-plan – Arbetsplatsdispositionsplan – Kunskapsbanken

Vem skapar en APD? – Snabbarad.com

APD-plan – Renta

Arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan, för montage av limträstomme…

Bygglov A-Ö – APD-plan – Botkyrka kommun

Produktion – sbuf

Arbetsmiljöplan – Arbetsmiljöverket

APD-plan – NCC:s blogg

APD-planen för ett ökat logistikmedvetenade

Länken mellan projektering och APD-planering – DiVA

APD-plan: SitePlanner – Ramirent

Byggarbetsmiljösamordnare – Arbetsmiljöverket

Vad är BAS P och BAS U? – Frågor och svar – BasutbildarnaLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *