Sol- och skuggstudier

·

Vad är en solstudie?

I en tid då hållbarhet och energieffektivitet är i fokus, spelar solstudier en allt viktigare roll inom arkitektur, stadsplanering och landskapsarkitektur. En solstudie är en teknisk analysmetod för hållbar stadsplanering. Studien utvärderar solens position och påverkan på ett specifikt område eller en struktur under olika tidpunkter på dagen eller året. 

Genom att analysera solens rörelse och dess inverkan på det omgivande landskapet kan man optimera placeringen av byggnader, optimera belysningsförhållandena, och skapa hållbara och energieffektiva miljöer. Solstudier används för att informera beslut om byggnadsutformning och layout, särskilt när det gäller att minimera överhettning, maximera naturligt ljus och skapa mer energieffektiva strukturer. 

Dessutom kan solstudier vara av betydelse för att förstå solens påverkan på grönområden, solcellsanläggningar och andra solrelaterade teknologier. Regelverken och bestämmelserna kring solstudier kan variera beroende på den geografiska platsen och den specifika karaktären av det planerade projektet. Det är nödvändigt att konsultera lokala byggnadsbestämmelser och miljöregler för att fastställa eventuella krav eller riktlinjer som styr användningen av solstudier i den aktuella jurisdiktionen. 

Enligt Boverket, Sveriges nationella myndighet för planering, byggande och boende, anges i skriften Solklart (Boverket, 1991) ett önskat värde på solighet i boendemiljön om minst 5 timmars sol mellan klockan 9.00 – 17.00, vid vår- och höstdagjämning, för bostaden och på närmiljöns lekytor och sittplatser. Denna information kan tyckas något omodern men är det närmsta vi idag kommer en rekommendation. 

För att utföra dessa studier kan man använda olika verktyg, till exempel 3D-modelleringsprogramvaran SketchUp. Det finns även tillägg till SketchUp som kan hjälpa till att utföra mer detaljerade sol- och skuggstudier. Studierna baseras på en digital modell av den föreslagna bebyggelsen. Om planområdet ligger med befintlig bebyggelse i områdets direkta närhet genomförs en studie som redovisar hur skuggbildning påverkas av den maximala byggrätten som detaljplanen medger. 

I en tid då städer växer och förtätas, blir tillgången till solljus alltmer värdefull. Genom att använda solstudier kan vi säkerställa att våra byggnader och stadsrum är både hållbara och bekväma att leva och arbeta i, samtidigt som vi skyddar invånarnas rätt till ljus och värme. Solstudier är därför en viktig del av framtidens hållbara stadsplanering. 

Välj Byggbas.se

För att underlätta och förenkla arbetet med bland annat sol- och skuggstudier har plattformen Byggbas.se utvecklats som en resurs för alla involverade parter. Genom att erbjuda tillgång till tusentals bygghandlingar, utredningar, och även sol- och skuggstudier, gör Byggbas det möjligt för användare inom projektgruppen att snabbt och effektivt navigera genom den komplexa världen av stadsplanering och byggprojektering.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, ta del av andras lösningar på specifika problem och låta dig inspireras av deras erfarenheter. Skapa ett konto idag och upptäck hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på just ditt problem.

Genom att använda Byggbas.se tar du ett steg mot effektivare projektering och samhällsplanering, där sol- och skuggstudier är vanliga. Skapa ett konto idag och dra nytta av det breda utbudet av resurser och kunskap som plattformen har att erbjuda.

Källor – Läs mer!

Solstudier och skuggstudier i SketchUp – Stadsplanering.se 

KAMPEN OM SOLLJUS I EN VÄXANDE STAD 

Solstudie – Herrljunga 

Skuggutredning – Kv Muraren 17 & 26 Nybyggnad av bostäder i Vårgårda … 

Uppdrag att föreslå lättnadere på byggkrav för studentbodäder 

Lilon AB (Arkitektur, stads- & samhällsplanering) 

Dags- och solljusstudier – Unit Arkitektur AB 

Solstudier och skuggstudier i SketchUp – Stadsplanering.se 

solstudier – Stadsplanering.se 

Sol- och skuggstudie Granskningsförslag Barkarbystaden IV 

Tillgodorkna solel i BBR 25 – Bebostad Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *