Arkitektritningar

·

Vad är arkitektritningar?

Arkitektritningar är tekniska ritningar som används av arkitekter och andra inom byggbranschen för att kommunicera idéer och koncept. De kan inkludera planritningar, sektioner, fasader, detaljer och specifikationer. Arkitektritningar används för att visualisera ett projekt före byggandet, vilket hjälper till att identifiera eventuella problem eller förbättringar som kan göras. I Sverige krävs det bygglov för de flesta byggprojekt, och en del av ansökningsprocessen innebär att lämna in detaljerade arkitektritningar till kommunen för granskning. Dessa ritningar måste följa Boverkets byggregler (BBR), som ställer krav på bland annat tillgänglighet, säkerhet och energieffektivitet.

Vilka typer av arkitektritningar finns det?

Det finns flera typer av arkitektritningar:

  1. Planritningar: Dessa visar en vy ovanifrån och används för att illustrera layouten av ett rum eller en byggnad. Dessa ritningar visar ett horisontellt snitt av byggnaden sett ovanifrån. De används för att illustrera layouten av ett rum eller en byggnad, inklusive placeringen av väggar, dörrar, fönster och ibland även möbler. Planritningar ger en översikt över hur utrymmet är organiserat.
  2. Sektionsritningar: Dessa ritningar visar en byggnad som om den har skurits vertikalt, vilket ger en “sidovy” av byggnaden. Sektionsritningar används för att visa inre strukturer och detaljer som inte kan ses i en planritning, såsom takhöjd, trappor och ibland även inbyggda element som bokhyllor eller skåp.
  3. Fasadritningar: Dessa ritningar visar byggnadens alla fyra sidor rakt framifrån och beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt. På fasadritningen redovisas utformningen på huset och det inkluderar detaljer såsom mått, färg, dörrar och fönster. I fasadritningen redovisas även vilket väderstreck fasaden vetter emot. Om du planerar att bygga om eller göra ändringar på en befintlig byggnad ska du redovisa det nuvarande utseendet, samt redovisa de nya planerade åtgärderna.
  4. Detaljritningar: Dessa ritningar visar en specifik detalj av en byggnad. Det kan till exempel vara anslutning mellan befintlig och ny byggnadsdel, förslag på grundläggning, utformning av räcken eller plank. En detaljritning kan behövas för att visa delar av en ny takkupa, balkongräcke, ett plank eller ett tvärsnitt genom ett fönster med dess profiler. Detaljritningar kan utföras i olika skalor, vanligtvis 1:10, 1:20 eller 1:50. De ger en mycket detaljerad bild av hur en specifik del av byggnaden kommer att se ut och hur den kommer att konstrueras.
  5. 3D-ritning/perspektivritning: Dessa ritningar visar en tredimensionell representation av en byggnad, och används ofta för att visualisera hur den kommer att se ut från olika vinklar.

Hur skapas arkitektritningar?

Arkitektritningar skapas vanligtvis med hjälp av CAD-program (Computer Aided Design), som tillåter användaren att skapa mycket detaljerade och exakta ritningar. Dessa program kan också användas för att skapa 3D-modeller och renderade visualiseringar av byggnadsverket, vilket ger en mer realistisk bild av hur den kommer att se ut när det är klart.

Vad kostar det att anlita en arkitekt?

Arvodet för arkitekten utgör vanligtvis 5-6 % av totalkostnaden för att rita ett hus. Om den totala budgeten exempelvis är 5,6 miljoner kronor kan ritningar och övrigt arbete med arkitekten sluta runt 280 000 kronor. En låg summa för arkitektens arbete kan gå ner till 160 000 kronor medan större projekt kan sluta på mer än 400 000 kronor.

Dessa priser inkluderar allt arbete som utförs av arkitekten, inklusive att rita bostadshuset, ansöka om förhandsbesked eller bygglov för byggherrens räkning, samt uppföljning av projektet under byggtiden.

Observera att dessa siffror kan variera beroende på projektets komplexitet och arkitektens erfarenhet. Det kan vara en bra idé att kontakta flera arkitektfirmor för att få en uppskattning av kostnaderna för ditt specifika projekt. Detta kan hjälpa dig att få en mer exakt bild av de potentiella kostnaderna.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av arkitektritningar och andra bygghandlingar. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar och ritningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

På Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på dina specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot ett mer effektivt byggande och en mer hållbar stadsutveckling, där arkitektritningar spelar en central roll. Skapa ett konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Vanliga ritningar och underlag – Malmö stad

Korrekta ritningar och handlingar – Stockholms stad

Ritningar för Bygglov 2023 – Exempel och Tips – LT Ingenjörsbyrå

Fördelar med 3D Visioner i Byggbranschen [Tips & Guide]

3D i byggbranschen för Dummies – GBuilder

Den juridiska statusen för 3D-modeller som bygghandlingar – DiVA

Rita hus – ByggstartLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *