Byggbas

Video inspelning

Video presentation om Byggbas

Video från digitalt event

Den här sidan visar videon från ett digitalt seminarium om Byggbas, ett nytt digitalt verktyg för erfarenhetsåterföring.

Över 100 deltagare deltog i de två eventen.

Eventet bestod av två delar. I den första delen presenterade Professor Göran Lindahl problematiken med bristande erfarenhetsåterföring. I den senare delen presenterades Byggbas och hur du kan ta lärdomar från tidigare byggprojekt.

Byggbas bygger Sveriges största databas med byggfiler & byggprojekt. Få tillgång till tusentals bygghandlingar från avslutade byggprojekt.
Vill du ha ett demo för dig eller din enhet?

Talare

Göran Lindahl, PhD

Göran Lindahl är professor vid Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik och verksam vid avdelningen för Byggnadsdesign på Chalmers. Göran är en extern advisor till Byggbas. Göran är aktiv inom såväl forskning som utbildning. Fokus är primärt på Projektledning och Facilities Management, inte sällan utifrån ett byggherreperspektiv. Ämnen relaterade till hans forskning är organisatoriska frågor, ledning och styrning, designprocesser, delaktighet och intressentfrågor. Han är föreståndare för Center for Health Care Architecture, CVA och aktiv i Centrum för Management i Byggsektorn, CMB

Abderisak Adam, PhD

Abderisak Adam är projektledare för Byggbas och tidigare forskare på institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Han studerade som en del av sin doktorsavhandling problematiken kring erfarenhetsåterföring inom byggsektorn, med fokus på offentliga beställgarorganisationer som arbetar med kommunal och regional byggutveckling.

Vill du veta mer om Byggbas?