Byggbas

Forskninganknytning

Förankrad i forskning

Byggbas uppkom ur ett 5-årigt forskningsprojekt på Chalmers

Byggbas uppkom som ett resultat av ett femårigt doktorandprojekt på Chalmers. Som en del av nyttiggörande av forskningsresultat har Byggbas mottagit verifieringsmedel från Chalmers Innovation som arbetar med att främja innovation med rötter i forskningsprojekt.
adrian-cuj-ablcGRzXSrM-unsplash.jpg
Byggbas har stöttats av

Utmaningar som identifierats i forksningslitteraturen

Kodifiering av arbetsrutiner främjar innovation & effektivt arbete

Genom att kodifiera den kunskapsbas man besitter inom organisationen kan man främja innovation och effektivitet. Byggbas svarar mot detta genom att möjliggöra för projektteamets medarbetare att samla deras projekterfarenheter på plattformen.

Bristande erfarenhetsåterföring i byggindustrin

Erfarenhetsåterföring kvarstår som ett återkommande problem inom byggindustrin. Vid nystart för ett byggprojekt nyttjas sällan de kunskaper man fått från tidigare projekt. Byggbas underlättar erfarenhetsåterföring både genom att ge access till en uttömmande databas med tidigare projekt och dels genom att ge användarna möjligheten till att lägga upp deras egna projekt och arkivera tidigare projekt. Byggbas kan således användas som en repertoar för tidigare avslutade projekt som härstammar från den egna organisationen & andra externa organisationer.

Vill du veta mer om Byggbas?